IKEAS hållbara strategi

Gemensamt för Ikea och andra företag som agerar hållbart: 
De inser att hållbarhetsarbetet först ska utgå från en hållbar arbetsmiljö. Den påverkar, bygger upp en medvetenhet hos anställda, kunder och leverantörer. För Ikea och andra hållbara företag gynnar hållbarhetsarbetet även rekryteringen av nya medarbetare.

Ikea blev nr 5 i Sustainable Index, Sveriges hållbaraste företag,
/All text och bilder nedan är hämtade från IKEA:s hemsida:

Hållbarhetsstrategin på IKEA
Vi har stora ambitioner fram till 2030. Vi är fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringar, ohållbar konsumtion och ojämlikhet. Våra tre stora fokusområden är: hälsosamt och hållbart liv, cirkularitet och klimatpositivitet, rättvisa och jämlikhet.

Endast återvunnen eller förnybar plast i IKEA produkter år 2030
IKEA har åtagit sig att ha en positiv inverkan på människan och miljön. Vår ambition är att all plast vi använder ska baseras på förnybara eller återvunna material. Till att börja med är vi i färd med att fasa ut engångsplast och använder olika sorters hållbar plast i fler produkter.


Hälsosamt och hållbart levnadssätt
Vi vill inspirera mer än en miljard människor och ge dem möjlighet att leva ett bättre liv varje dag inom planetens gränser.  

Inspirera och göra det möjligt för människor att leva hälsosammare och mer hållbara liv


Främja cirkulär och mer hållbar konsumtion

Skapa en rörelse i samhället kring bättre vardagsliv.
Cirkularitet och klimatpositivitet. Bli cirkulär och klimatpositiv och återvinna resurser samtidigt som IKEA verksamheten växer.

Ombildas till ett cirkulärt företag


Bli klimatpositiva


Regenerera resurser, skydda ekosystem och förbättra den biologiska mångfalden

Rättvisa och jämlikhet. Skapa en positiv social påverkan för alla inom hela IKEA värdekedjan.


Tillhandahålla och stödja bra och meningsfullt arbete i värdekedjan inom IKEA


 Vara ett inkluderande företag


 Främja jämställdhet

35% effektivare. De nya LED ljuskällorna SOLHETTA är mycket mer energieffektiva – och prisvärda – än tidigare LED ljuskällor från IKEA.

100% förnybar el i IKEA fabriker
Under räkenskapsår 21 nådde vi 100% förnybar el i alla fabriker, förpacknings- och distributionsenheter som IKEA driver världen över.

55,8% förnybara material
Av de material vi köpte in 2021 var 55,8% förnybara och 17,3% återvunna.

Mindre avfall med laddningsbara batterier
Vi säljer inte längre alkaliska batterier som inte är laddningsbara, utan vi har ersatt dem med våra laddningsbara batterier LADDA. Detta bidrar till att kunderna kan minska avfallet avsevärt och spara pengar på lång sikt. 

Visste du att?  99,5% av träet som används till IKEA produkter är antingen Forest Stewardship Council®-certifierat eller återvunnet. 


Want to know more? 

The planet is our only home and needs us now more than ever. But home has always been what we make it. And we’re determined to help a billion people live better everyday lives within the limits of the planet.

 Klimat och miljö
 Klimatåtgärder

/All text och bilder ovan är hämtade från IKEA:s hemsida: