Trädgården, Uteplats, Glasrum


När man köper/ äger en villa planeras villans inre utifrån din livsstil. 
Tomten däremot som är den stora härliga skillnaden mellan att bo i lägenhet, den planeringen är oftast försummad. 

Lösningen är att du först av allt, funderar på vad du vill få ut av tomten: 
- Är det viktigt med blomsterrabatter och köksväxter, eventuellt ett växthus och att du har tid att sköta om allt vackert lägger man tyngdpunkten på att skapa ett prunkande paradis.
- Tycker ni om att spela krocket, badminton och fotboll så behöver ni stora och tåliga gräsytor. Kombinera med buskar och rabatter utmed villan, inte mitt på gräsmattan.
- Är du golfentusiast, satsa på lättskötta buskar och marktäckande växter i rabatterna så slipper du ha dåligt samvete.

Rengöra, skydda uteplatser i trä med Gysinge linoljesåpa:
Trädäcket behöver du göra rent under våren, i synnerhet om du eldar med ved. Många använder fortfarande träolja efter rengöring. Vår egen erfarenhet är att den metoden har nackdelar. När trädäcket med oljeskikt blir solvarmt, fastnar frömjöl och damm samtidigt som oljeskiktet gör att regnvatten ligger kvar, innebär att trädäcket  blir halt. Och efter några år blir trädäcket allt mörkare. I stället för att avsluta med träolja rekommenderar vi att du avslutar med Gysinge linolja. Men först, blanda till 2 dl såpa (eller Yes diskmedel) och 1 dl ättika i en 10 liters hink med vatten och svabba ut blandningen en mulen dag. Låt blandningen verka i en timme. Om däcket torkar under verkningstiden, duscha på lite vatten.  

   Därefter använder du en elektrisk terrasstvätt, t ex Kärcher PCL4, på det våta trädäcket. Kostar 2 500- 2 875 kr, kan även hyras för 
c:a 250 kr per dygn. Eller en T-racer som är ett annat tillbehör till högtryckstvätten. Har du ett mindre trädäck/en förstukvist, skura med rotborste. 
   Därefter, spola av hela trädäcket och svabba ut utspädd Gysinge linoljesåpa, 2 dl till 10 liter vatten och låt blandningen torka in. Klart! *Gysinge linoljesåpa är fetare än t ex träsåpa vilket gör att träet skyddas från uttorkning. Gysinge linoljesåpa är miljövänlig och Svanenmärkt. Gysinge linoljesåpa är tillverkad av odlat lin av högsta kvalitet. Den är fetare och drygare än "vanlig" såpa och biologiskt lätt nedbrytbar. 

Allt om kompostering:
Källa
Återvinn i trädgården - kompostera mera!

Kompostering av löv i en lövsäck

När du komposterar gynnar du inte bara miljön, utan också plånboken.

Läser man på Wikipedia står det om kompostering att det är en del av ett kretsloppssystem där det organiska avfallet bryts ned på ett naturligt sätt av mikroorganismer (svampar och bakterier) och större organismer (till exempel maskar).
Man kan också utvidga begreppet och säga att man tar tillvara organiskt avfall och återanvänder det för att gynna ny och befintlig växtlighet. Jag menar då att avfallet inte nödvändigtvis behöver vara nedbrutet för att det ska komma till användning. 

Hunden Spike står i trädgårdskomposten

Hunden Spike gömmer sig i Varmkomposten Biokub

När vi återanvänder skonar vi inte bara miljön genom att minska sopberg, transporter och användningen av kemikalier, vi får också näring till våra växter, minskar avdunstningen, får ny jord och bättre kvalitet på jorden vi odlar i och ett bra skydd mot ogräs. 

Alla kan kompostera och det kan till och med vara ganska roligt! 

Varför inte göra det till en utmaning och se hur myckat av trädgårens avfall du faktiskt kan återvinna.
Det finns flera olika komposteringsmetoder så välj den eller de metoder som passar dig bäst. 

Trädgårdskompost Garden Easy är en sluten trädgårdskomposte

Trädgårdskompost Garden Easy är en sluten kompost
Utomhus har vi trädgårdskomposten för trädgårdens avfall och varmkomposten för hushållsavfall. 

KÖP KOMPOSTBEHÅLLARE

Bokashikompost

Kompostering av hushållsavfall i hink för bokashi.

KÖP BOKASHIKOMPOST

Maskkompost

Maskkompost är kompostering inomhus av skal och grönsaksavfall

KÖP MASKKOMPOST

Inomhus kan vi kompostera grönsaksrens, skal och växtdelar i maskkomposten eller i bokashikomposten där vi även kan kompostera mejerivaror, kött- och fiskrester. 

Tips för lyckad kompostering

Även om det är ganska lätt att kompostera finns det många tips och knep för de olika metoderna som gör det enklare att lyckas. Här nedan några saker som är viktigast att tänka på. 

Syresättning av komposten

Hur du komposterar varierar naturligtvis mellan olika sorters komposter. Det speciella med bokashikomposten är att den pågår i en syrefri miljö, men för de övriga är tillförsel av syre tvärtom en viktig del för att nedbrytningen ska fungera effektivt.

Materialet ska alltså inte vara allt för tätt packat. I trädgårdskomposten och i varmkomposten är det därför bra att vända och röra om när nytt avfall läggs på. I maskkomposten sköter maskarna om ventilationen så där ska man absolut inte röra om.

Finfördelning av komposterat material

Finfördela avfallet: Mindre bitar bryts ner fortare än större eftersom bakterier och svampar kan ta plats på fler ytor. Skiva, mal, strimla eller klipp det som ska läggas i komposten så sker nedbrytningen snabbare.

Blanda innehållet i komposten

Blanda innehållet: Kol och kväve måste vara i balans för en framgångsrik trädgårds- och varmkompost. Varva rens och skal med kvistar och löv eller fint strimlat papper. Denna typ av blandning passar också mycket bra i maskkomposten.

Rätt fuktighet i komposten

I torr miljö sker ingen nedbrytning. Är det allt för blött ruttnar det eftersom syret inte kommer åt. En lagom fuktig miljö är viktig för ett snabbt och effektivt resultat. 

Återvinn trädgårdsavfall direkt utan nedbrytning

Löv kan återanvändas i komposten utan kompostering

Finfördelade löv kan återanvändas direkt som täckmaterial eller lämnas kvar i gräsmattan på hösten för att tillföra mull.

En hel del av trädgårdens avfall går att använda direkt, utan att det komposteras. Man kan till exempel använda små löv eller löv som körts över med gräsklipparen och gräs för att täcka eller blanda ut i jorden för att skapa en bättre struktur. Med tiden bryts de ner och ger då ifrån sig näring.

FInfördelat trädgårdsavfall kan användas för täckning
Grenar kan flisas eller klippas i mindre bitar för att användas som täckning mot ogräs, för att hålla kvar fukt, eller som material i gångar.

Mer om kompost hittar du här:

Kom igång med kompost - tio enkla steg

Odlingsskolan del 5: Så får du en bördig jord

Gräsmattor:
Skötsel av din befintliga gräsmatta: Många har problem med mossa i gräsmattan. Den trivs tyvärr när gräsmattan skuggas av stora träd, plank, även om gräsmattan får för lite näring. Lösning: Luckra upp den kompakta mossan med en 
vertikalskärare, kan hyras för c:a 200 kr. Därefter, mylla ner gräsfrön, gödsla därefter gräsmattan och vattna. Glesa samtidigt ut kompakta skuggande träd och heltäckande plank så att solen kan lysa in. Och följande år, fortsätt gödsla gräsmattan på våren.

När du ska anlägga en ny gräsmatta: 
Ta först bort stubbar, rötter och stenar, om du inte vill kvar dem som dekoration. Fyll ut gropar med fyllnadsjord. Vattna, stampa ordentlig så att fyllnadsjorden blir kompakt och jämna till så att du får ett plant underlag. Kärra ut lagret med gräsmattejord eller se till att lastbilen tippar i utkant av ditt plana underlag. Jordlagret ska vara c:a 15 cm djupt. Använd gärna en mätsticka. 
   När du köper jorden, var mycket noggrann. Köp inte från närmaste bondgård. Den jorden kan vara full med ogräsfrön. Sprid ut gräset för hand eller med spridare. Vattna ordentligt så att de bildas små pölar. Dagen efter vattnar du ytterligare en gång. Under månad ett när gräsfröerna ska utvecklas till din drömgräsmatta måste de vara konstant fuktiga så vattna igen, innan gräsmattan ser torr ut.

OBS! Skriv upp grässorten. Alltför lätt att glömma när du om några år ska så nytt på kala fläckar.

Glasrum (Uterum) och altan, (däck utan tak) veranda (med tak).När du har planer på att bygga ett Glasrum (uterum). Tänk på att glasväggar/dörrar är tunga så se till att plintar och reglar är kraftigt dimensionerade. Om en veranda sätter sig en cm pga av att plintar sjunker är det ingen katastrof men vid en förskjutning av underlaget när du har byggt på ett glasrum är risken mycket stor att dörrar och fönsterpartier blir skeva.

- Undvik lågprisrum. Investera i god kvalitet. Kostar lite mer men du slipper vattenläckande och skeva dörrar.

- Undvik glasklart tak. När solen ligger på under sommaren blir rummet oanvändbart hett och inredningen, möbler och växter mår inte bra av hettan.

- När glasrummet är en förlängning av huset: Välj gärna samma väggmaterial som i innerrummet som ansluter till glasrummet, som på bilden, eller som matchar. Då får du ett ombonat extrarum som har samma karaktär som huvudhusets trivsamma interiör, till skillnad mot om du har husets ytterpanel som den fjärde väggen.

Uteplatsen:
Bestäm placeringen med hänsyn till vilken tid på dagen du kommer att använda den mest. Om du inte har tid att sitta på uteplatsen på morgonen har du ingen större glädje av ett läge med morgonsol. Läget ska om möjligt vara vindskyddat och ska ligga på bekvämt bäravstånd från köket.

Barnens lekplats:
När barnen är små ska lekplatsen ligga i anslutning till och gärna med utsikt från ett fönster. Du som förälder har ett ansvar att ha barnen under uppsikt. Barnen och du behöver se- och höravstånd om något skulle inträffa. Plantera lågt växande buskar eller sätt upp ett lågt staket runt lekplatsen. Skönt för barnen att känna, här kan mina leksaker ligga i en trivsam röra.

Bilväg och utfart:
För att vägen ska hålla i många år måste den ha ett stabilt underlag. Börja med att fylla upp en c:a 15 cm djup urschaktning med 10 cm grov makadam, sedan 4 cm finmakadam. Därefter 2 - 3 cm grus. Därefter väljer du ytmaterial. Gräs med plattor enbart för hjulen eller heltäckande plattor, gatsten eller asfalt. OBS! Plantera inte höga buskar vid utfart mot vägen, tyvärr alltför vanligt. Absolut ingenting får skymma blickfältet (buskar, staket eller brevlåda) när du kör ut. Och tänk på att det ska finnas plats för stora snövallar.

Plantera lövträd och barrträd:
Du kanske behöver komplettera det naturliga trädbeståndet. Det finns några saker du bör tänka på: Plantera inte högväxande träd för nära huset. De första åren är det inga problem men tiden går fort och när trädet är fullvuxet kommer problemen. Trädets kraftiga rötter kan skada grund och den viktiga dräneringen. Grenar som blåser ner kan skada tak, fasad och fönster och trädet skuggar den livgivande solen. Du får även en hel del extraarbete med att rensa hängrännor från löv och grenar, förutom krattningen. Starkväxande träd med stort rotsystem (t ex ask och alm) bör inte planteras på mindre villatomter. När trädet växer upp ger det skugga åt både din och grannens tomt. Dessutom blir rabatter, buskar och gräsmattan bestulna på välbehövlig näring och solljus.

Planteringen: Med undantag av landets norra delar (plantera på våren) kan träd och buskar planteras både vår och höst. Bestäm plats och gräv en djup grop. Fyll på med näringsrik jord till hälften. Därefter fyller du gropen med vatten 2 - 3 gånger. När vattnet sjunkit undan slår du ner en stör i jorden som stöd för trädet. Sänk ner jordklumpen och fyll på med jord. Trampa till (hoppa inte), vattna igen och fyll på mer jord, drygt upp till gropkanten. OBS! Om du planterar träd och buskar nedanför en sluttning måste du ordna avrinning. Gräv en 2 dm djup ränna med fall och lägg ner ett dräningsrör. Om inte, kommer trädet och busken må dåligt av att gropen med rötterna dränks i regn och smält snö från sluttningen.

OBS! Bind inte fast trädet hårt vid stödet. Jorden måste sätta sig först, annars finns det risk för att det blir en luftficka under jordklumpen eftersom jorden under jordklumpen sjunker men inte det fastbundna trädet. För vattning, använd vattningsspett som skjuts ner i jorden 3- 4 decimeter. Ett effektivt och prisvänligt redskap för att få ner vattnet till rötterna där vattnet inte dunstar.

Gångvägar:
Först en klok regel, låt inte gångstigen gå i krumbukter/vinklar. Till en början följer ni säkert den svängda gången men efter en tid går ni och andra den kortaste vägen över gräsmattan, inte på gångvägen som är avsikten. Ger fult slitage av gräsmattan. Provgå gärna den tänkta sträckningen flera gånger innan du påbörjar arbetet. Gräv bort all växtlighet och lägg alltid först ut en täckduk som underlag, stoppar ogräset att växa upp i gruset. Lämplig beläggning är i första hand grus. Undvik släta plattor/stenar som vid regn och snö blir hala.

Utemöbler:
Du måste ställa stora krav på bra kvalitet eftersom de utsätts för stora påfrestningar av väder och vind. Att köpa billigt (låg kvalitet) ger kort livslängd. Låt inte möblerna stå ute november - mars, förkortar livslängden kraftigt. Gör rent med såpa innan du ställer undan dem. Plastmöbler tål alla väder, med en viss reservation, de gulnar med tiden.

Växthus:

Värmen kommer sent och försvinner tidigt, till hobbyodlarens stora förtvivlan  

Ett växthus förlänger säsongen och ger en rikare skörd än friland. Du kan även odla vindruvor, tidiga grönsaker och från frön dra upp växter till sommarrabatterna och grönsaker. Glöm inte bort att allt som växer i växthuset kräver tillsyn. Växthus rekommenderas inte för tillfälligt besökta fritidshus.

 • Du behöver inget byggnadslov om växthuset är max 15 kvadratmeter och 4,5 meter från granntomt.
 • Placera växthuset så att en långsida får max antal soltimmar.
 • Växthuset bör tillåta att du kan gå rak.
 • Konstruktionen ska vara kraftigt förankrad. Antingen med plintar eller i en betongplatta.
  OBS! Dränera runt växthuset.
 • Dörröppningen bör tillåta att du kan köra in med en skottkärra.
 • Gången mellan planteringsbäddarna bör vara täckt av en trätrall eller stenplattor.
 • Inredningen; förutom växter får du glädje av en arbetsbänk och kraftiga bord och hyllor.
 • Taknocken ska vara kraftig och taket ska slutta så kraftigt att snömassor glider av.
 • Temperaturen kan bli skadligt hög för växterna. Avhjälps med effektiv ventilation och avskärmningsduk. Du kan även skydda mot stark sol med ett stort parasoll.

Text: Kenneth Engström, Miljöklokt
Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Miljöklokt.se