Kontrollera huset

Regn, snö, stark vind och sol utsätter huset för stora påfrestningar
För att undvika reparationer som innebär inköp av nytt material (dyrt och en klimatbelastning) måste huset kontrolleras och underhållas varje år. Gör kontrollen omedelbart men helst under våren. Ger dig tid att åtgärda före kommande höst och vinter.

Kontroll av skorstenen: 
OBS! Gå inte upp på ett halt tak och använd alltid skyddsutrustning vid takarbete. Alltid!
Allmänt underhåll: Kontrollera fogmassan med jämna mellanrum och laga där det behövs. Kontrollera även plåttäckningen och plåtskoningen som skyddar övergången till taket. Kontrollera skorstensöppningen, fåglar kan ha byggt bo som måste tas bort före eldning.

Kontrollera taket: OBS! Använd alltid skyddsutrustning vid takarbete
Huset viktigaste yta taket är mycket utsatt vid regn och kraftig blåst, regn kan blåsa in under takmaterialet. Det får inte hända och kommer inte hända om du kontrollerar och åtgärdar eventuella brister. Kontrollera takpannor, nockplåt, nockpannor och ventilationen utmed takfoten. Luftcirkulationen får inte hindras av fågelbon, isoleringsmaterial och för högt uppdragen fasad. Rensa samtidigt ventilationsgallren på gavlarna, tyvärr populära boplatser för getingar.
OBS! Använd alltid skyddsutrustning vid takarbete. Alltid!

Kontrollera fasadmaterialet:
Träfasad: Fasader där solen och/eller nordlig vind ligger på åldras snabbt, även fönster och dörrar. I nedre fasaddelen, under fönstren är det vanligt med sprickor. Mögelangrepp på skuggiga väggar, svarta prickar eller grönmögel, är vanligt men enkelt åtgärdat med fasadtvätt. När det är dags att bättra, inled med att tvätta fasaden med fasadtvätt, låt torka ordentligt. Skrapa bort all lös färg, grundmåla och färdigmåla 2 gånger. OBS!  Använd alltid en godkänd stege med sidostöd. Alltid!

Tegel- och sandstensfasad: Kontrollera fogar, vid fästen för stuprör och vid fönster- dörrfoder.

Putsfasad: Förutom ovan, kontrollera vid fönsterbleck, hängrännor, stuprör, dörr och fönstersmygar. Regn/snö får absolut inte komma in under putsen. Ger snabbt stora och kostsamma skador.

Kontrollera hängrännor, stuprör i plåt: 
Använd alltid säkerhetsutrustning vid stegarbete. Under hösten ska hängrännor rensas och stuprörsflödet kontrolleras. Spola med vattenslangen. Gör även en översyn under våren efter vinterns påfrestningar.

Kontrollera vindskivor och taknock: 

Använd alltid säkerhetsutrustning vid stegarbete. Kontrollera att spikarna inte har släppt. Vid torrt väder och vid behov. Skrapa bort lös färg, gör rent, låt torka, grundmåla och färdigmåla 2 gånger. 

Kontrollera dörrar och fönster:
Fåglar har en förkärlek för att hacka sönder fönsterkitt. Peta bort trasigt kitt, skrapa rent, låt torka, grundmåla och kitta om. Ommålning av fönsterbågarna bör göras vart 5:e år. Har det blivit skador på dörrar och fönster måste det åtgärdas omedelbart så att träet inte blir fuktskadat. Utsatta platser är fönstrets underkant och vid panel som ansluter till fönsterramen. Kapillärkraften kan göra att vatten följer fönsterbleckets undersida. För värmeekonomin, kontrollera fönster och dörrars tätningslister och byt eventuellt.

Kontrollera grunden och dränering utmed grunden:
Kontrollera grunden vid stuprören och där trappa och förstukvist ansluter till grunden. Ett annat utsatt ställe är vid källarfönster och ventiler. Finns det sprickor och bubblor, knacka bort och borsta bort lös puts. 
Om skadan enbart finns i ytskiktet, lägg på ny puts och måla. Ett gott råd: Notera färgtillverkaren och färgbeteckning. Om skadan är djup måste underlaget först fixeras med nät som spikas/skruvas fast i grunden. 


Kontroll av dräneringen: Om regnvatten ligger kvar utmed grunden, måste du förbättra dräneringen. En bra fukttest är att fästa byggplats på grunden när det har varit uppehåll några dygn/ när tjälen har gått ur jorden och låt sitta kvar ett par dygn. Är plasten fuktig måste du gräva upp utsidan, grundskydda och dränera. 

Efter grävning ner till 2 dm. under grundens underkant, stålborsta, skrapa rent och låt torka. Om det är fuktigt ute, hyr en värmefläkt och täck med en presenning (som inte ligger mot presenningen).  När grunden har torkat, täck botten av utgrävningen med 1 dm djupt gruslager. Ovanpå lägger du dräneringsröret som följer grundens underkant med 1 decimeters avstånd. Täck röret med grus. Dräneringsröret ska löpa ut med fall minst 3 meter från huset.

Ventilationen:
Undvik fukt inomhus genom att kontrollera att samtliga ventilationsöppningarna är fria från hinder, t ex isoleringsmaterial, fågel- och getingbonMekanisk ventilation, med eller utan återvinning, ska alltid vara påslagen. Om inte, finns det risk för dålig inomhusmiljö och skador på tapeter.

Elda miljövänligt i kaminen, öppna spisen:
Tänk på att rökgasen från ved har högre temperatur än rökgasen från en oljeeldning. Kontrollera avståndet mellan skorstensstock och trämaterial, måste vara minst 10 cm. Det är ditt ansvar som husägare att kontrollera detta. Innan du köper braskaminen, be sotaren att provtrycka skorstenen. Om sotaren säger att skorstenen inte klarar den högre rökgastemperaturen, begär in en offert på ombyggnad eller komplettera med insatsrör.
För en effektiv och miljovänlig brasa: Elda aldrig med fuktig ved. Den ger beläggningar i skorsten som kan leda till brand. Och den ger illaluktande rök som skadar vår gemensamma miljö och stör dina grannar. Om du köper veden vid en bensinstation, livsmedelsbutik etc. Tänk på att den veden troligen är fuktig så elda inte samma dag. Låt den först torka inomhus en vecka.
   Innan du tänder brasan måste du få drag i skorstenen. Häll upp T-gul i ett lågt metalllock eller använd tändbriketter och tänd på, absolut inte tidningspapper som sotar. Bygg upp brasan med ett par medelstora vedklabbar underst. Ovanpå dessa placerar du 

2- 3 mindre klabbar. Tändmaterialet placeras ovanpå de stora och under de övre klabbarna. Tänd på och njut. Öppna spjället helt, eventuellt kan du ha dörren lite på glänt till dess att du ser att brasan tagit sig. En varning: Se till att barn inte bränner sig på t ex glasluckan.
OBS! Om du eldar mycket bör du boka sotning en gång vartannat år så slipper du riskera skorstenseld.


Genvägar till viktiga råd för ditt hus och trädgården:
Spara idag
Spara i Badrummet, bastun
Trädgården, glasrum (uterum), utemöbler, växthus
Spara i badrummet, bastun
Garage och skärmtak
Stöldskydd

Invändig målning, tapetsering
Anlita hantverkare, viktiga råd


Text: Kenneth Engström, Miljöklokt
Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Miljöklokt.se