Frågor och Svar

FRÅGOR & SVAR 

Hur får jag kontakt med Kundtjänsten?
Mejla [email protected]  eller ring vardagar, 0708 450614

Är allt ni erbjuder i Miljöklokt hållbart?
Samtliga produkter I den hållbara mötesplatsen Miljöklokt är inte 100% hållbara från ax til limpa men tillverkarna och leverantörerna är på god väg. Produkterna är helt eller delvis hållbart tillverkade av återanvänt material. Många klimatkompenseras, förpackningarna och leveranserna är helt eller delvis hållbara. Det viktiga är att målsättningen är att alltmer ska vara hållbart, hela kedjan. Just därför har vi valt att stötta dessa företag genom att erbjuda deras produkter. I ditt val mellan att köpa produkter från ett företag som inte tar hänsyn till att vi måste agera alltmer hållbart och produkter som är helt eller delvis hållbara är valet lätt.
Vi rekommenderar även, om det är möjligt, att välja rekonditionerade produkter och "second hand" i stället för att köpa nytt.

Vem är ansvarig för nätbutiken och behandling av dina personuppgifter?
Du kan känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer den gällande dataskyddslagstiftningen GDPR. Miljöklokt  är ansvarig för all handel på sajten www.miljoklokt.se och personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
Ägare är Save2day in Sweden org nr: 969746-5905 är ett svenskt bolag med säte i Stockholm och med bemannad svensk kundtjänst. 

Adressuppgifter: Save2day, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm

Kan jag ångra ett köp?
Dina köp är bindande men du har alltid ångerrätt, mer information nedan under rubriken Ångerrätt.  

Hur vet jag om mitt köp är accepterat?
Efter avslutat köp får köparna ett mejl med betalningsinstruktioner. När din betalning är godkänd av Klarna levereras produkten till den adress som du har lämnat.  

Kan mitt köp diskvalificeras?
Vi äger rätt att diskvalificera köp i vissa fall, till exempel:
1. Har Klarna inte godkänt ditt köp inom 10 dagar diskvalificeras köpet.
2. Om köpen i nätbutiken på något sätt manipuleras via dataservrar eller annan typ av massutskick kommer dessa köp att anses som ogiltiga. Vi har rätt att diskvalificera dessa köp.

Vid köpet, tillkommer fraktkostnad och moms?
Nej, frakten ingår alltid, om ej annat tydligt anges vid beskrivning av produkten. Om produkten är skrymmande kan frakt tillkomma. Momsen är alltid inkluderad.  Vid leverans till adress utanför Sverige tillkommer extra fraktkostnad. Kund får information om denna extrakostnad genom kontakt med vår kundtjänst: [email protected] 0708 450614Priser i nätbutiken anges i svenska kronor inklusive moms. Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta marknadspris, vi tillämpar dock inte prisgaranti. Vid köp godkänns angivna priser och Kunden har därmed förpliktat sig att fullfölja betalning för de beställda produkterna. Vid uppenbart felaktiga prisangivelser av oss på grund av att våra leverantörer ändrat pris utan förvarning har vi rätt att häva ett genomfört köp. Om konsument inte godkänner hävningen rekommenderar vi kontakt med ARN.  

Kontakter för hjälp?
Mejla dina frågor till [email protected]  Vi svarar snabbt och mer än gärna på dina frågor, inom några timmar under vardagar. Du kan även ringa vår kundtjänst mellan kl. 09.30-11.30 och 13.30- 16.00 på 0708 450614. Om du inte får svar eller om det är upptaget: LÄMNA INTE röstmeddelande; mejla tack.

När levereras produkterna och hur?
Köpta produkter levereras inom 2- 5 arbetsdagar (om inte annan leveranstid anges i produktbeskrivningen) från det datum då Klarna har godkänt dig som kund. Om paketet inte kan levereras genom brevlåda, brevinkast eller tas emot levereras paketet till ett utlämningsställe i mottagarens närområde. Mottagaren får alltid en avisering som visar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan komma i e-post (kontrollera skräppostmappen) eller SMS. Paket ska hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli-id eller genom ombud som visar upp mottagarens legitimation och egen legitimation. Angiven leveranstid är i samförstånd med leverantör men inget som tjänsten kan ta eget ansvar för. Tjänsten är inte ansvarig för försenad- eller utebliven leverans orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, strejk, terroristdåd, krig, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Vi följer Konsumentverkets regler för Distanshandel: www.konsumentverket.se 

Outlösta Paket?
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds av utlämningsstället till leverantören och kund debiteras en avgift på 225 kronor för kostnader som belastar leverantören; administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätten
Vid köp av produkter gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan. Ångerrätten gäller INTE vid följande fall:
a/ produkter som har anpassats personligt till Kund med t ex namntryck, logo.
b/ produkter som har använts.
c/ produkter som har skadat originalemballage.
Kund betalar för returfrakt till Miljöklokts ägare Save2day in Sweden, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm. Återbetalning/kreditering sker inom 5 arbetsdagar från det att vi har mottagit retur och kontrollerat produkten. När Kund vill ångra ett köp ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, mejla beskedet till [email protected] och ange namn, ordernummer, fakturanummer och produktens namn. Kund kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Produkten ska returneras inom 14 dagar från sänddatum för mejlet där Kunden åberopat ångerrätt. Postadress: Save2Day in Sweden, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm

Garantivillkoren?
Fabriksnya produkter/tillbehör har en garantitid som bestäms av leverantörerna. Information om garantitid och särskilda villkor för fabriksnya produkter är angivet i nätbutiken eller finns tillgängligt genom länk till underleverantörens sida. Garanti för varor täcker endast fabrikationsfel. Kundens köp gäller som garantibevis.

Hur reklamera?
Reklamationsrätten täcker produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning Kund som vill reklamera en köpt produkt ska kontakta [email protected]   så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kontakta oss för leveransadress. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kompenseras Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det ska regleras inom 30 dagar från det att vi har mottagit reklamationen. Om ersättningsprodukt inte finns i lager återbetalas Kundens betalning. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se och www.konsumentverket.se

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter: 08-657 6100 mejl: [email protected]

Vad gäller vid tvist? 
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan Kund vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Mer info finns här: www.arn.se. Kund kan även lämna klagomål i EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Lämnas ett klagomål via plattformen, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med tjänsten med ambitionen att lösa tvisten utanför domstol. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Hur hanterar och skyddar vi dina personuppgifter?
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen lagen GDPR General Data Protection Regulation att gälla. Det är en gemensam lag inom EU som samordnar att samma regler gäller överallt i hela Europa för att skydda konsumentens personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ansvara för att ha full kontroll på sina kunders uppgifter. Här finns mer information: Datainspektionen

Save2day lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än till de få företagspartners som nämns under rubriken nedan: Hur behandlar vi dina uppgifter? Punkt 4 nedan.

Save2day in Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs av Save2day i samband med köp. Kontakt gällande hur vår behandling av personuppgifter går till ställs till: [email protected]   Du kan även ringa vår kundtjänst mellan kl. 09.30-11.30 och 13.30- 16.00, 0708 450614. Om du inte får svar eller om det är upptaget: LÄMNA INTE röstmeddelande; mejla tack.  

Vi använder Klarna för hantering av samtliga betalningar. Detta innebär att vi delar dina personuppgifter, kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av personuppgifter?
Kund har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få besked om vilka personuppgifter som har lagrats i nätbutiken. Om Kund vill ha sådan information ska en skriftlig begäran postas till tjänstens fysiska adress: Save2day in Sweden, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning vara underskriven av Kund med angivna kunduppgifter, inklusive personnummer. Begäran kan av säkerhetsskäl INTE skickas per e-post. De begärda uppgifterna postas inom 30 dagar till Kunds registrerade adress. Om Kund ändrar e-post, adress, namn eller betalningsuppgifter eller för att säga upp användarkontot så skickas ett e-postmeddelande till [email protected] 

Hur behandlar vi dina uppgifter? 

 1. Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och mobilnummer för att vi skall kunna leverera dina beställda produkter. Tjänsten använder inte dina uppgifter inom annan verksamhet eller av dotterbolag till Miljöklokt. 
 2. Vi lagrar ditt namn, adress, e-post, telefon (mobil), personnummer samt information om de produkter/tjänster som du har köpt för att kunna uppfylla våra åtaganden vid eventuell reklamation.
 3. Vi lagrar finansiell information om dina betalningar av våra produkter/tjänster för att kunna hantera våra åtaganden vid eventuell reklamation och för att följa Bokföringslagens krav på att spara kunduppgifter i 7 år efter köp.
 4. Vi lämnar ut dina adressuppgifter till tredje part (samarbetspartners) för att enbart kunna hantering dina beställningar och betalningar. Dessa företag har förpliktat sig att inte vidarebefordra dina uppgifter:
  a)/ respektive leverantör av erbjudna produkter som ansvarar för leverans av produkter som du har köpt.
  b/) Klarna som hanterar betalningar av beställda produkter. Uppgifterna används enbart för att hantera dina beställningar och betalningar. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Du har när som helst rätt att begära att dina uppgifter raderas ur systemen, med två begränsningar;
  a. Bokföringslagens krav på att spara kunduppgifter. Vi lagrar dina uppgifter efter köp i 7 år. 

  b. För att kunna hantera eventuella reklamationer under din garantiperiod om 12 månader efter ditt köp måste vi ha tillgång till dina kunduppgifter under den perioden.

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet. Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv. I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss. Du har rätt att få veta vilken lagrad information vi baserar våra erbjudanden till dig på. Observera att du har rätt att få ett utdrag av all kundinformation som vi har om dig hos oss inom 30 dagar från den dag som du begär ut uppgifterna. Dessa uppgifter postas av sekretesskäl till din registrerade adress, ej via e-post.  

Registrerade kunduppgifter?
Du kan känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer den gällande dataskyddslagstiftning GDPR. Villkoren nedan är enbart tillämpliga för Kund som är konsument.

Vi håller ett register över samtliga kunder som har köpt något i nätbutiken. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadresser, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter baserade på användningen av nätbutiken. Uppgifterna används av tjänsten för hantering och leverans av köpta produkter och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att optimera användarupplevelsen för konsument genom hur innehållet presenteras. Tjänstens kunder och registrerade användare samtycker till att personuppgifterna används enligt ovan och att marknadsföring även kan ske via Miljöklokts egen e-post. Marknadsföringen via egen e-post regleras i marknadsföringslagen.

Samtliga konsumenter har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla sitt samtycke till lagring av personuppgifter, begära ett registerutdrag av registrerade uppgifter eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Uppgifterna kan efter begäran spärras mot marknadsföring. Personuppgifter sparas ej mer än 2 år från registreringsdatum och vid köp i 7 år från senaste köp för att därefter raderas.

Vad är cookies (kakor)?
En cookie (kaka) är en textfil som lagras på din dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren. En cookie ligger kvar på besökarens dator i 12 månader efter det senaste besöket. Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. Genom att acceptera cookies på din dator så ger du oss tillåtelse att cookies används vid besök hos oss.

Vi använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen. Vi får fram besöksstatistik och information om besöken på webbplatsen för att förbättra besöket, navigation och struktur. Informationen sparas inte hos Save2day. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen. Informationen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Tjänsten använder en anonymiseringsfunktion hos Google Analytics, där verktyget tar bort de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning

Force Majeure
Tjänsten ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation uppstår informerar vi Kunden dels när problemet uppstår och i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Miljöklokt rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Vem är ansvarig för innehållet i tjänsten Miljöklokt?
Innehållsansvarig är Save2day in Sweden HB. Organisationsnummer: 969746-5905 
Postadress: Save2day in Sweden, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm
Juridiskt ansvarig, partneransvarig: Kenneth Engström. Tel: 070 8450614 [email protected] 
Kundtjänst: [email protected] 

Bank: SEB Östermalmstorg, Stockholm  

Vill du att ditt företags hållbara nyheter ska publiceras och att produkter ska erbjudas 
och marknadsföras i den hållbara mötesplatsen Miljöklokt? Maila till: Kenneth Engström [email protected] eller ring 0708 450614

Innehållet i tjänsten är skyddat enligt lag
Informationen i Miljöklokt är skyddad genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att nätbutikens texter, namn, varumärken, produktnamn, bilder, design och layout samt information om produkter/tjänster inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Miljöklokt och från leverantör som publiceras i tjänsten. Överträdelse beivras med krav på skadestånd.