Garage och skärmtak

När du planerar ett bygge av garage eller skärmtak...Tänk på att karaktären bör överensstämma med huvudhuset. 
Bygg i samma material, färg och byggnadsstil så bevaras och förstärks miljön.

Fördelar och nackdelar med varmgarage, kallgarage och skärmtak:
Varmgarage: 
Fördelar: Förutom plats för bilen kan det vara pingisrum (när bilen står ute) snickeriverkstad, förvaring av fryskänslig färg, plats för extra frys och förvaring av det mesta. Du kan tvätta bilen, göra reparationer i varm miljö. Och varmgaraget skyddar bilen mot åverkan, stöld.
Nackdelar: Energiåtgången. Men i stället för permanent uppvärmning av hela garaget kan du använda en kupévärmare med timer som värmer upp bilen en kvart före avfärd. Då slipper du problemet med att när en fuktig bil värms upp torkar den på ytan men inte på dolda ställen där det blir kondens som kan ge rost- och fuktskador. Garageporten måste öppnas och stängas, inte bara att köra in som under ett skärmtak (om porten inte är fjärrmanövrerad). Du får i dig koloxid, inte mycket men…

Kallgarage. 
Fördelar: Under den varma tiden på året är garaget perfekt för biltvätt och reparationer. Förvaring av det mesta men inte frostkänsliga produkter. Skyddar bilen mot åverkan och stöld. Du slipper problem med kondens som kan ge rost- och fuktskador. Även om du har en elektrisk bilvärmare är det mindre energikrävande än varmgarage.
Nackdelar: Under den kalla årstiden har inte kallgaraget samma breda användningsområde som varmgaraget. Bilen är kall när du ska använda den, om du inte använder kupévärmare.

Skärmtak. 
Fördelar: Det går smidigt att få bilen på plats. Mindre risk för rost pga kondens. Du slipper få nerblåsta grenar, kottar på bilen. Relativt billigt och enkelt att bygga. Även om du har en elektrisk bilvärmare är det mindre energikrävande än ett varmgarage.
Nackdelar: Bilen är kall när du ska använda den, om du inte använder kupévärmare. Olämplig som förvaringsplats av det som du är rädd om. Skyddar inte mot stöld och åverkan.

Sammanfattning: 
Gemensamt för dessa tre typer är att de kräver byggnadslov. Vi rekommenderar att du begär dispens från regeln,
“får ej byggas närmare än 4, 5 meter från tomtgräns”. Ytan mellan ditt bygge och tomtgräns gör ingen glad, inte heller grannen eftersom ytan oftast blir en skräpgömma för gammalt virke etc. För samtliga typer behövs alltid ordentlig dränering och ett kapillärbrytande dräneringsskikt. Ger ett underlag som inte påverkar ditt bygge när tjälen går ur jorden.


Text: Kenneth Engström, Miljöklokt
Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Miljöklokt.se