Wexthuset= hållbarhet, mindre miljöpåverkan

Wexthusets filosofi:
Miljön har alltid varit en ledstjärna för Wexthuset. Hemodling, kompostering och återbruk är i sig klimatsmart och ända sedan starten 2002 tänker vi miljöstrategiskt kring val av produkter och återbruk.

Vi satsar på att utbilda våra kunder och erbjuder kunskap, råd och tips kring odling och trädgård fritt för alla att ta till sig i Faktabanken.

Alla på företaget känner ansvar för att ständig bli bättre på att värna vår miljö och vi utbildar oss internt i hållbarhetsfrågor – ingen del är för liten eller för stor. 

De flesta produkter vi säljer består av material i hög kvalitet som kan användas under lång tid. Många av de produkter vi har i sortimentet som tillverkas av plast är gjorda av återvunnet material och kan enkelt återvinnas igen. Nästan alla produkter av trä i sortimentet är FSC-märkta.

Utvecklingen av nya mer miljövänliga material går framåt och vi har ett fint sortiment med krukor och fat tillverkade av restmaterial från bambu och risproduktion. Sortimentet av biologiskt nedbrytbara krukor i cellulosa och andra växtbaserade material breddas kontinuerligt. Odling i kokos ökar. Kokosen är en restprodukt som fraktas klimatsmart i komprimerad form.

Hur jobbar vi på Wexthuset

Vi är medlemmar i Hållbar e-handel, ett branschinitiativ som arbetar med att hitta lösningar för ökad hållbarhet inom e-handeln. Där medverkar vi aktivt bl.a. i arbetsgruppen Frakta Luft med målsättning att ta fram guidelines och skapa förutsättningar för ökad hållbarhet kring frakter.

Klimatkompenserad frakt

De transporter som går som paket direkt från vårt lager skickas med klimatkompenserad frakt.
Det görs med hjälp av FN certifierade CDM-projekt (Clean Development Mechanism) För övriga transporter (brev och varubrev) kompenserar vi genom att skänka motsvarande belopp till Världsnaturfondens arbete för klimatet.

Färre fraktalternativ i kassan

Genom att begränsa vårt fraktsamarbete till färre partner fyller vi alltid de fordon som hämtar våra paket optimalt i förhållande till vår fraktvolym. Samtidigt är det endast ett eller två fordon som behöver hämta hos oss istället för ett fordon per transportör.

Drivmedel

Våra bilar tankas med förnybar diesel HVO100 som är ett helt förnybart, närmast fossilfritt drivmedel, som sänker våra utsläpp med upp till 90%.

Klimatkompenserade resor

Vi undviker resor så långt möjligt och väljer i första hand att ha digitala möten. I de fall flyg blir nödvändigt klimatkompenserar vi dessa resor.

Källsortering, återanvändning och återvinning

video packa produkter

Vi källsorterar allt förbrukningsmaterial, matrester och förpackning från lunch och fika. Här får också maskarna ta del av rester i vår fina maskkompost!

Vid våra arbetsplatser finns insamlingskärl för papper, kuvert, kataloger och broschyrer. Självklart källsorterar vi också lampor, batterier och elmaterial och återvinner våra laserpatroner. 

Återvunnet strimlat papper som stötskydd i våra paket

För att minska mänden papper vi förbrukar skriver vi ut så få dokument som möjligt och helst tvåsidigt. Utskrifter som inte behövs längre används vid ensida utskrifter där vi skriver ut på den tomma sidan innan pappret går till strimling som packmaterial.

Återanvändning av material i ditt paket

Vi använder så långt möjligt återvunnet material när vi packar.
Det innebär att du kan få varor i återanvända kartonger skyddade av tidningspapper, strimlat papper. sträckplast etc.

Återvinning av begagnade kartonger som packmaterial

Kartonger, sträckplast och annat packmaterial vi får med inkommande gods återanvänder vi så långt möljigt när vi packar våra paket till dig. Förpackningsmaterial som är i för dåligt skick för att kunna återanvändas källsorteras och återvinns som papp och plast.

Strimlad wellpapp

Kartonger som är skadade och inte kan användas att packa i strimlas och används som utfyllnadsmaterial.

Vi hoppas och tror att du uppskattar vårt sätt att arbeta med paketering trots att våra paket ibland kan se lite konstiga ut!

Mindre mängd plast i packmaterialet

Vi har bytt ut bubbelkuvert mot enkla kuvert vi fodrar med wellpapp när det behövs.. Det är lättare för dig att återvinna än mixen av material som bubbelpåsarna innehåller. Många produktförpackningar som tidigare innehållit plast har vi ersatt med papper eller helt tagit bort.
Där möjligt packar vi med wellpapp och återanvänt material i stället för bubbelplast.

Packa saker i varandra

Vi försöker alltid minska volymen på våra paket och därför försöker vi packa dina varor i varandra för att minska volymen. Saknar du en vara i ditt paket kan det vara bra att kolla igenom hela paketet innan du kontakter oss eftersom varorna kan ligga ”gömda” i varandra.
Med det här sättet att packa minskas utrymmet som krävs i bilen som transporterar paketen och fler paket får plats, det ger en minskad drivmedelsförbrukning

Packa saker i varandra för att spara fraktvolym

Varför minimera paketets volym?

Färsk statistik säger att det skickas 30% luft i paketen från e-handlarna. Ett faktum som naturligtvis är vansinnigt. Inte minst ur miljösynpunkt både vad gäller mängden utfyllnadsmaterial som krävs för att skydda varorna i ett för stort paket, men också den större mängden utrymme som krävs under transporten.
Wexthuset har sedan starten fokuserat just på kompakt paketering.  Vi använder oss av kartonger som kan vikas in i flera storlekar, men om ingen av de passar tar vi oss tid att ”skära ner” kartongen om den är för stor i förhållande till innehållet av just dessa skäl.
Ibland behöver dock paketet vara ”onödigt stort” p.g.a. att innehållet är ömtåligt och kräver mycket skyddande material för att klara transporten. 

Nedskuren kartong minskar storleken som behöver fraktas

Miljövänlig tejp och kartonger

Vi använder så långt möjligt miljövänlig tejp. Likaså väljer vi miljövänligt packmaterial som återvunnet, oblekt papper.

Färre försändelser

För att undvika onödiga transporter inväntar vi om möjligt alla produkter i din order innan vi skickar. Av praktiska skäl kan det ibland bli fler försändelser om varor kommer från ett externt lager. Detta är något vi arbetar på för att minimera.

Fulla paketvagnar

Vi ser en stolthet i att varje paketvagn som lämnar oss är helt optimalt packad, lite som i spelet Tetris. Det gör att vi spar plats och utrymme i transporten från vårt lager till postterminalen.

Produktförpackningar

Produktens förpackning tillför normalt inget till produktens användning och funktion men kan ibland behövas för att skydda produkten. I samarbete med våra leverantörer jobbar vi med att skala bort så mycket som möjligt av produktförpackningar och verka för att de om möjligt ska reduceras helt eller annars bestå av återvunnet material, gärna i oblekt papper eller annat återvinningsbart eller nedbrytbart material. 

Minskning av mängden plast i förpackningarna 
Ett exempel av många är att vi där möjligt avstår så kallad blisterpack och köper in varorna utan denna förpackning. På det viset spar vi inte bara onödigt packmaterial med plast i utan minskar volymen som behöver fraktas både till vårt lager och till dig som kund.

Fröpåsar, Wexthusets sortiment

Påsarna till vår egen frökollektion är tillverkade av restprodukten sågspån.

Papperspåsar istället för plastpåsar

Vi byter löpnade ut förpackningar i plast mot papper där bilden ovan visar våra papperspåsar med vermikulit och perlit som tidigare förpackades i plast.

Ekologiskt och KRAV-märkt

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta produktalternativ inom alla områden som har miljömärkning. Nu kan vi till exempel erbjuda ännu fler ekologiska fröer i vårt eget frösortiment, vilket känns väldigt roligt!

Bekämpningsmedel och kemikalier

Vi erbjuder ett brett sortiment av nyttodjur, ekologiska bekämpningsmedel och fysiska barriärer så att du så långt möjligt kan avstå ifrån sämre alternativ utan att kompromissa med ditt odlingsresultat. I vår Faktabank kan du också läsa om hur du förebygger, reducerar och behandlar växter för att undvika och bli av med skadegörare. Vi gör alltid en utvärdering innan vi tar in en ny produkt vad gäller dess påverkan på miljön.
Av den anledningen har vi valt bort många produkter i vårt sortiment som vi anser inte är förenliga med en miljövänlig trädgård och odling.

Reservdelar

Vi erbjuder ett reservdelslager för en andel av våra produkter så att de kan fortsätta användas även om någon del kommer bort eller går sönder. Kontakta oss om du behöver en reservdel!

Produkter till vår outlet

Produkter kan tyvärr gå sönder eller ha skönhetsfel. I de fall där det går försöker vi se användning för dem ändå, så att dessa produkter inte har tillverkats i onödan.
Du hittar dem i vår Outlet i lagerbutiken där du kan köpa dessa till ett riktigt bra pris.
För ett urval av de produkter vi säljer i vår Outlet går hela intäkten till Världsnaturfondens projekt för hotade arter. https://www.wwf.se/

Tillsammans hjälps vi åt

Vi på Wexthuset arbetar efter mottot att ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Det är där du som kund också kan vara med och bidra.Vi måste alla hjälpas åt och vi vill att du som kund ska känna dig trygg i vetskapen att vi arbetar för att vidareutveckla vår hållbara e-handel varje dag.

Du kan också själv bidra och göra skillnad genom kloka köpbeslut, återanvändning, och återvinning av förpackningar och varor på bästa möjliga sätt.

Några tips på vägen:

  • Tänk igenom och planera dina inköp. Köp hållbara och ändamålsenliga produkter och köp produkter som  kommer till användning.
  • Samlar dina inköp. En lite större transport är mer miljövänlig än flera mindre.
  • Ta hand om dina produkter så att de håller längre (mindre slit-och-släng). Laga om det går (vi har reservdelar) och när de av någon anledning inte går att använda längre återvinns de på korrekt sätt.
  • Återvinner förpackningsmaterial som produkterna levereras i.