Spara i badrummet, bastun

Följ råden så sparar du en del energi, slipper fuktskador som belastar din ekonomi och miljön 

Visst är det skönt med handdukstork och golvvärme men
tyvärr förbrukar de en hel del så använd båda med förstånd. Torka i stället handdukar utomhus när det inte är minusgrader eller i eftervärmen när du har badat bastu och använd sköna tofflor. En handdukstork som står på året runt drar c:a 600 kw.
Toaletten: När det är dags att byta toalett, byt till en snålspolande. Och åtgärda rinnande toaletter, kan förbruka 500- 1 000 liter vatten per dygn.
Duscha max 5 minuter, stäng av vattnet när du shamponerar, tvålar in dig. 
För varje minut du minskar duschandet sparar du mycket energi. Och byt duschhandtaget till ett snålspolande handtaget, kan halvera energiförbrukningen.

Borsta inte tänderna under rinnande vatten. 
Du förbrukar hela 6 liter vatten per minut om kranen rinner.  

Vårda ditt badrum så behöver du inte betala en massa pengar för att riva ut ett fuktskadat badrum och bygga nytt. Samtidigt skonar du vår gemensamma miljö genom att vårda.
Vatten-och fuktskador har blivit allt vanligare i våra badrum. Allt duschande utsätter vägg- och golvmaterial för hårda påfrestningar. Som först och främst kräver att samtliga ytor och underlag är utförda av våtrumskunniga hantverkare, att ventilationen är tillräcklig och att allt i badrummet kontrolleras av dig ett par gånger per år. Skriv in två årliga kontrolldatum i kalendern för rensning av dusch- och handfatsavlopp, silikontätningen i duschytan och kontroll av packningar i kranar.

Skadeorsaker som påverkar ersättningen för vattenskador från försäkringsbolaget:

Keramiska plattor:
Ej vattentätt skikt under plattorna.
Bristfällig tätning vid rörgenomdragningar. Kontrollera och åtgärda.
Skador i fogbruk.
Avsaknad av eller otillräcklig lutning mot golvbrunn.

Plastmatta:
Ej vattentätt skikt under mattan.
Avsaknad av eller otillräcklig lutning mot golvbrunn.
Skarvar som är dåligt svetsade.
Ej kantuppdragen matta, den ska vara uppdragen minst 100 mm på väggen.
Felaktigt utförd övergång till väggmaterial.

Golvbrunnar:
Avsaknad av reglar runt golvbrunn, golvsvikt ger glapp.
Felaktigt utförd anslutning till golv.
Fel typ av golvbrunn.
Fel klämring eller felaktigt monterad.

Våtrumstapeter:
Ej vattentätt skikt under tapeten.
Fel typ av tapet (med pappersbaksida). Kontrollera vid köp av hus och byt omedelbart.
Felaktig övergång till golv. Bristfällig tätning vid rörgenomgångar. Kontrollera och åtgärda.
Glapp och dålig klistring i skarvar.

Underhåll av badrummet och utrustningen:
Tak: Kontrollera målning och takplattor en gång per år eftersom sprickor och springor i det fuktiga badrummet snabbt ger skador. Åtgärdas omedelbart.
Väggar och golv: Kontrollera golv- och väggmaterial en gång per år, inklusive silikontätningar. Speciellt utsatta platser är rörgenomdragningar, skarvar, silikontätningar, fönster vid dusch, handfat och badkar. Notera ett kontrolldatum i kalendern, nu.
Duschdraperi: Det bildas lätt mögelsporer i nederkanten av draperiet. Se till att draperiet hänger fritt efter dusch så att det torkar och tvätta draperiet ett par gånger per år.

Duschdörrar: Efter dusch. Torka av dörrarna med en handduk/trasa så slipper du ta bort kalk med miljöskadliga produkter.
Kranar: Torka av efter dusch. Skruva bort silen vid munstycket ett par gånger per år och spola bort partiklar.
Fönster: Rötskador på badrumsfönster är vanliga. Undvik skador genom att kontrollera fönsterkittet och samtliga målade ytor. Vid skada, ta bort löst kitt, lös/sprucken färg, gör rent, låt torka ordentligt, spackla/slipa, grundmåla/slipa och färdigmåla två gånger.
Avlopp: Kontrollera avloppet vid anslutningen till golvmaterialet. Ska vara tätt. Gör rent golvbrunnen genom att lyfta upp insatsen och ta bort allt löst. Därefter gör du rent med t ex diskmedel. Passa på att rensa bottenventil och breddavloppet och vattenlåset i handfatet samtidigt. OBS! Använd alltid en skrapa efter dusch för att ta bort restvatten på golvet.

Tvättmaskinen:
Gör rent filtret ett par gånger per år. Kontrollera vattenslangen.
Vid behov, byt slangen och slangklämman.

Ventilationen: 
Om du inte har en fläkt. Låt installera en omedelbart.

Trivsamt och säkert för barnen, även för gästande barn:
Medicin och rengöringsmedel ska förvaras i låst skåp.
Handdukar, tandborste placeras på barnvänlig höjd.
Varmvattnet ska vara reglerat så att det inte finns risk för brännskador.
Spärra fönster som är lägre än 180 cm.
Runda av vassa hörn på bänkskivor eller limma fast ett hörnskydd.
Badrums- och toalettdörr ska i låst läge vara öppningsbart från utsidan.
Torkskåp ska vara öppningsbara från insidan.

Bastu
Visst kan du unna dig ett bastubad, även om du har elbastu men av energiskäl bör du inte bada dagligen. Bastubad är mycket avslappande. Spända muskler mjukas upp och huden stimuleras genom ett växelspel mellan utvidgning och sammandragning.
Ett par energisparråd: 
1. Släpp inte ut den varma frånluften utanför huset. Låt den göra nytta i andra utrymmen genom att koppla ett rör med fläkt som sprider skön värme.
2. Utnyttja gärna eftervärmen i bastun till att torka tvätten. Montera ett par utdragbara tvätthängare.

Säkerheten i i bastun: 
OBS! Innan du slår på bastun, kontrollera att inget ligger på eller är lutat mot aggregatet.

Elprodukter får inte finnas i bastun, förutom fast installerad jordad belysning och fast installerat elektriskt bastuaggregat.

Dörren måste vara utåtgående och slutas med hjälp av fjäder eller magnet.

Termostatet ska slå ifrån vid 110 grader.

Brännbara material får inte hängas över bastuaggregatet.

Vi rekommenderar att det finns ett skyddsräcke eller spjälskydd av trä runt aggregatet.
Förhindrar brännskador om någon snubblar.

Spik- och skruvhuvuden ska ha dold placering.

Vägg-, golv-, tak eller sittytor får inte vara tryckimpregnerade eller ytbehandlade med ämnen som kan avge gaser.

Vid nyinstallation måste du anlita en behörig elektriker.

Luftväxling sker genom en tilluftsventil under aggregatet och en frånluftsventil som placeras 150-200 cm över golv och diagonalt i förhållande till varandra.

Av säkerhetsskäl bör det finnas en brytare till aggregatet inne i bastun.

Inget krav men vi rekommenderar att det finns en tryckknapp i bastun placerad ett par decimeter över golvet som påverkar en larmsignal i husets populäraste rum. Om något händer kan du få snabbt få hjälp.

Vården av bastun:
Utan vård åldras bastun snabbt. Undvik det genom att skura rent bänkar, väggpanelen och golvminst en gång per år. Lyft ut golvtrallen, skura rent, skölj av och låt torka. Kontrollera även ventilerna.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak.
Vårda bastuaggregatet enligt tillverkarens instruktion.

Vädring:
Efter användning. Låt bastudörren stå på glänt för att vädra ut fukten.


Text: Kenneth Engström, Miljöklokt
Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Miljöklokt.se