Köpvillkor

Information om dina inköp i Miljöklokts butik

Hur vet jag om mitt köp är accepterat?
Efter avslutat köp får köparna ett mejl med betalningsinstruktioner. När betalningen är godkänd av Klarna,
hanteras och levereras ditt köp till den adress som du har lämnat eller till närmaste postombud. 

Vid köpet, tillkommer fraktkostnad och moms?
Frakten ingår alltid, om ej annat tydligt anges i beskrivning av produkten. Om produkten är skrymmande kan frakt tillkomma,
det anges tydligt i beskrivningen av produkten. Momsen är alltid inkluderad vid privatköp. Vid leverans till adress utanför Sverige tillkommer extra fraktkostnad. Kund får information om extrakostnaden genom kontakt med vår kundtjänst: [email protected]  Priser i nätbutiken anges i svenska kronor inklusive moms. Vi tar inte ansvar för tillfälliga priser hos andra aktörer. Vid köp godkänns angivna priser och Kunden har därmed förpliktat sig att fullfölja betalning för de beställda produkterna. Vid uppenbart felaktiga prisangivelser av oss har vi rätt att häva ett genomfört köp. Om konsument inte godkänner hävningen rekommenderar vi kontakt med ARN.  

Kontakter för hjälp?
Mejla dina frågor till [email protected]    
Vi svarar snabbt på dina frågor, inom några timmar under vardagar.
Du kan även ringa vår kundtjänst mellan kl. 10.00-11.30 och 13.30- 16.00 på 070 8450614.
Om du inte får svar eller om det är upptaget: LÄMNA INTE röstmeddelande; mejla till [email protected] 

När levereras produkterna och hur?
Köpta produkter levereras inom 2- 5 arbetsdagar (om inte annan leveranstid anges i produktbeskrivningen) från det datum då betalningsleverantören har godkänt köpet. Om paketet inte kan levereras genom brevinkasttag, levereras paketet till ett utlämningsställe i mottagarens närområde. Paket ska hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli- id eller genom ombud som visar upp mottagarens legitimation och egen legitimation. Mottagaren får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post (kontrollera skräppostmappen), eller SMS. Tjänsten är inte ansvarig för försenad- eller utebliven leverans orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, strejk, terroristdåd, krig, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Vi följer Konsumentverkets regler för Distanshandel: www.konsumentverket.se 

Outlösta Paket?
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds av utlämningsstället till Miljöklokt alt leverantören och kund debiteras en avgift på 225 kronor för kostnader som belastar butiken; administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Kan jag ångra ett köp?
Dina köp är bindande men du har alltid ångerrätt.
Vid köp av produkter gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan.
Ångerrätten gäller INTE vid följande fall:
a/ produkter som har anpassats personligt till Kund med t ex namntryck, logo.
b/ produkter som har använts.
c/ produkter som har skadat originalemballage.
Kund betalar för returfrakt. Återbetalning/kreditering sker inom 5 arbetsdagar från det att vi har mottagit retur och kontrollerat produkten. När Kund vill ångra ett köp ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, mejla beskedet till [email protected]  och ange namn, ordernummer, och produktens namn. Därefter återkommer vi med leveransadressen inom Sverige, antingen till leverantören eller till oss. Kund kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Produkten ska returneras inom 14 dagar från sändningsdatum för mejlet där Kunden åberopat ångerrätt. 

Garantivillkoren?
Fabriksnya produkter/tillbehör har en garantitid som bestäms av de i tjänsten namngivna leverantörerna. Information om garantitid och särskilda garantivillkor för fabriksnya produkter är angivet i nätbutiken eller finns tillgängligt genom länk till underleverantörs sida. Garanti för varor täcker endast fabrikationsfel. Kundens köp gäller som garantibevis.

Betalningstjänsten
Vi använder Klarna som hantering av vår kassa. Detta innebär att vi delar dina personuppgifter, kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Kan mitt köp diskvalificeras?
Vi äger rätt att diskvalificera köp i vissa fall, till exempel:
1. Har betaltjänsten inte godkänt ditt köp inom 10 dagar diskvalificeras köpet.
2. Om köpen i nätbutiken på något sätt manipuleras via dataservrar eller annan typ av massutskick kommer dessa köp att anses som ogiltiga. Vi har rätt att diskvalificera dessa köp.

Hur reklamera?
Reklamationsrätten täcker produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i köpt produkt ska kontakta [email protected]  så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Vi står för returfrakten av godkända reklamationer. Leveransadress: Mejla oss för returadress, [email protected]  När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kompenseras Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det ska regleras inom 30 dagar från det att vi har mottagit reklamationen. Om ersättningsprodukt inte finns i lager återbetalas Kundens betalning. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  

Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se och www.konsumentverket.se Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter: 08-657 6100 e-post: [email protected]

Vad gäller vid tvist? 
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst kan Kund vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Mer info finns här: www.arn.se. Kund kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Lämnas ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med tjänsten med ambitionen att lösa tvisten utanför domstol. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.