PRODUKTER

Miljöklokt är en miljöklok mötesplats 
- som erbjuder produkter och upplevelser från hållbara företag


Samtliga produkter I Miljöklokt är inte 100% hållbara (från ax till limpa) men tillverkarna och leverantörerna är på god väg. 
Deras mål är att produkterna är helt eller delvis hållbart tillverkade av återanvänt material. Många klimatkompenseras, förpackningarna, leveranserna är helt eller delvis hållbara och produkterna är helt eller delvis återvinningsbara. Det viktiga är företagens målsättning, 
att de arbetar för att hela kedjan ska vara hållbar. 
I ditt val mellan att köpa produkter från ett hållbart företag som är helt eller delvis hållbara 

eller från ett företag som inte tar hänsyn till att vi måste agera alltmer hållbart är valet lätt. 

Elektrifiera din båt, från 995 kronor per månad
En första anhalt mot ett grönare och mer hållbart båtliv är att byta till eldrift eller hybriddrift. En miljövänligare framdrift där du minskar ditt koldioxidavtryck och kan njuta av tystnaden och lugnet som kommer med bytet! Tillsammans gör vi båtlivet till en del av den gröna omställningen och sätter kurs mot ett mer njutbart båtliv. Text och installation: GSM Electric AB

HÅLLBARA RESOR:

Swett, arrangör av hållbara reseupplevelser
Vårt mål är att bli ett mer hållbart företag där hållbarhet finns med som en central del i vår interna verksamhet, på våra resmål, hos våra kunder. Vi ser det som vårt ansvar att arbeta för ett mer hållbart resande där vi minskar vår negativa miljöpåverkan, maximerar vår positiva miljöpåverkan och skapar arbetstillfällen lokalt och internt med bra arbetsvillkor samt möjliggör för våra resenärer, medarbetare och leverantörer att göra mer hållbara val. Vi på Swett är stolta över att arrangera upplevelser som sammanför och utvecklar människor och företag. Vi vet att möten och resande inte bara ger positiva personliga effekter utan även stärker förståelse och öppenhet för omgivningen. Vi älskar naturen och de vackra platser vi har förmånen att besöka och vill vara med och bidra till att vi kan fortsätta uppleva dessa under en lång tid framöver. För att vi ska kunna skapa fina upplevelser måste vi värna om miljön och människorna där vi verkar. 


Vi rekommenderar även att välja rekonditionerade produkter och "second hand" i stället för att enbart köpa nytt. Åter till startsidan

a.